Nepřišli jsme nadarmo na tento svět; máme zde uzrát pro svět jiný.