Jen proto, že je život způsobilý k díku, je hoden žití.